0

เพาเวอร์ปลั๊ก (Power Plug) ปลั๊กไฟสำหรับอุตสาหกรรม ปลั๊กโรงงาน คืออะไร

เพาเวอร์ปลั๊ก (Power Plug) ปลั๊กไฟสำหรับอุตสาหกรรม ปลั๊กโรงงาน คืออะไร


2022-03-05 17:30:14

เพาเวอร์ปลั๊ก (Power Plug) ปลั๊กไฟสำหรับอุตสาหกรรม ปลั๊กโรงงาน คืออะไร

Power Plug ปลั๊กโรงงาน ร้านไฟฟ้าพรแสงชัยปลั๊กโรงงานคืออะไร โดยน้องไฟหมุน และบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัย


เพาเวอร์ปลั๊ก หรือ ปลั๊กไฟอุตสาหกรรม มักจะถูกเรียกแบบทั่วไปว่าปลั๊กเพาเวอร์ ปลั๊กโรงงาน เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกันระหว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟ โดยปลั๊กชนิดนี้เป็นปลั๊กไฟฟ้าแรงสูง มีทั้ง ปลั๊กตัวผู้ และตัวเมีย โดยตัวผู้นั้น ทำหน้าที่ใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับที่ผนัง หรือเต้ารับ และดึงกระแสไฟจากขั้วต่อปลั๊กตัวเมีย เพาเวอร์ปลั๊ก ที่ดีควรเป็นเพาเวอร์ปลั๊กที่ทำมาจาก วัสดุที่มีคุณภาพและทนทาน สภาพแวดล้อม ทั้งน้ำ แดด และสารกัดกร่อนซึ่งจะมีมากในโรงงานอุตสาหกรรม โดย สามารถใช้ได้ทั้งกลางแจ้ง และ ในร่ม โดย เพาเวอร์ปลั๊ก จะแบ่งออกเป็น การเชื่อมต่อระบบ ไฟฟ้า ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220VAC, 380 VAC หรือต่ำกว่าได้ และมีขนาดพิกัดกระแสสูงตั้งแต่ 16A ถึง 125A โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของปลั๊กไฟ